CTCP Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
CTCP Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân (HHV : HOSE)
:
CTCP Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân
27 Bùi Chát, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
www.hhv.com.vn
+84 (236) 373-0574
Fax
+84 (236) 384-2713
Email
info@hhv.com.vn

取引情報

銘柄 HHV
取引所 HOSE
現値 8.06 (+0.51/+6.75%)
当日の変動 7.71 - 8.06
数量 1,515,300
平均株価(10日間) 7.58
52週間の変動 10.70 - 28.60
平均売買高(10日間) 1,589,500.00
流行株式数 267,384,090
時価総額 3,970.65 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.49
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.04
Financial Leverage 3.43
EPS 1,125.27
PE 13.20
PB 0.51

シンボルニュース HHV

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 17,447 82.00 +1.30/+0.02%
ASG 500 24.00 -1.25/-0.05%
BLN 1,200 6.20 -1.00/-0.14%
BSG 13,400 11.80 -0.40/-0.03%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 0 0.00
0/0%
CIA 11,155 9.70
0/0%
CLL 2,100 24.35 +1.10/+0.05%
CVP 0 0.00
0/0%