Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu
Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu (HJS : HNX)
:
Công ty cổ phần thuỷ điện Nậm Mu
xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
www.thuydiennammu.com.vn
+84 (219) 382-7276
Fax
+84 (219) 382-7276
Email

取引情報

銘柄 HJS
取引所 HNX
現値
34.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 60
平均株価(10日間) 33.60
52週間の変動 29.40 - 38.70
平均売買高(10日間) 90.00
流行株式数 20,999,900
時価総額 714.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.45
ROA (%) 0.15
ROE (%) 0.17
Financial Leverage 0.07
EPS 2,588.88
PE 13.13
PB 2.15

シンボルニュース HJS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AVC 0 0.00
0/0%
BHA 0 0.00
0/0%
BSA 1,300 17.40 +0.10/+0.01%
BTP 5,500 17.90 +0.10/+0.01%
CHP 18,600 26.40 -0.20/-0.01%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 0 0.00
0/0%
DTE 1,114,000 12.90 +1.60/+0.14%