Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HLD : HNX)
:
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND
www.hudland.com.vn
+84 (24) 365-23862
Fax
+84 (24) 365-23864
Email
hudland@hudland.com.vn

取引情報

銘柄 HLD
取引所 HNX
現値
31.50 (0/0%)
当日の変動 28.40 - 31.50
数量 27,700
平均株価(10日間) 27.45
52週間の変動 22.70 - 58.30
平均売買高(10日間) 82,890.00
流行株式数 20,000,000
時価総額 924.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 1.19
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.01
Financial Leverage 0.28
EPS 322.66
PE 143.18
PB 2.07

シンボルニュース HLD

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 461,519 5.80 +0.30/+0.05%
AGG 42,200 34.90 -0.10/0.00%
API 1,107,619 14.20 +0.60/+0.04%
ASM 5,393,900 8.90 +0.15/+0.02%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BII 2,877,059 2.60 +0.20/+0.08%
BVL 1,600 23.00
0/0%
C21 0 0.00
0/0%
CCI 0 0.00
0/0%
CCL 133,200 6.19 +0.21/+0.04%