Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long
28 – 30 – 32 Quốc lộ 1A, Thị trấn Bến Lức, Long An.
www.hoanglonggroup.com
+84 (72) 387-2848
Fax
+84 (72) 365-5335
Email
info@hoanglongcorp.com

取引情報

銘柄 HLG
取引所 UPCOM
現値 5.3 (-0.40/-7.02%)
当日の変動 5.30 - 5.30
数量 701
平均株価(10日間) 5.70
52週間の変動 5.00 - 9.60
平均売買高(10日間) 400.00
流行株式数 44,225,385
時価総額 247.66 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.04
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.06
Financial Leverage
EPS 913.33
PE 6.13
PB 0.28

シンボルニュース HLG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
CLC 9,700 33.60 -1.40/-0.04%
HJC 100 8.10 +1.00/+0.14%
HLG 701 5.30 -0.40/-0.07%
NST 9,801 6.90 +0.10/+0.01%