CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND : UPCOM)
:
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyên Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
www.ndhp.com.vn
+84 (225) 377-5161
Fax
+84 (225) 377-5162
Email

取引情報

銘柄 HND
取引所 UPCOM
現値
13.10 (0/0%)
当日の変動 12.50 - 13.20
数量 21,400
平均株価(10日間) 12.70
52週間の変動 15.00 - 20.60
平均売買高(10日間) 32,510.00
流行株式数 500,000,000
時価総額 8,150.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.11
ROA (%) 0.08
ROE (%) 0.13
Financial Leverage 0.45
EPS 1,607.81
PE 10.14
PB 1.22

シンボルニュース HND

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AVC 100 40.00 +1.90/+0.05%
BHA 1,001 14.00 -0.30/-0.02%
BSA 10,210 17.10 +0.60/+0.04%
BTP 5,100 13.30 -0.10/-0.01%
CHP 31,000 23.30 -0.10/0.00%
DNA 200 22.00 +2.80/+0.15%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 100 70.90 +0.40/+0.01%
DTE 0 0.00
0/0%