CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND : UPCOM)
:
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng
Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyên Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
www.ndhp.com.vn
+84 (225) 377-5161
Fax
+84 (225) 377-5162
Email

取引情報

銘柄 HND
取引所 UPCOM
現値 14 (+0.10/+0.72%)
当日の変動 13.90 - 14.00
数量 2,000
平均株価(10日間) 13.96
52週間の変動 11.00 - 19.30
平均売買高(10日間) 10,940.00
流行株式数 500,000,000
時価総額 7,000.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.11
ROA (%) 0.09
ROE (%) 0.14
Financial Leverage 0.46
EPS 1,141.69
PE 12.26
PB 1.11

シンボルニュース HND

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AVC 1 0.00
0/0%
BHA 0 0.00
0/0%
BSA 12,200 17.00 +0.10/+0.01%
BTP 1,300 12.90 +0.05/+0.00%
CHP 8,200 24.85 +0.30/+0.01%
DNA 0 0.00
0/0%
DNC 0 0.00
0/0%
DNH 0 0.00
0/0%
DRL 3,000 65.00
0/0%
DTE 100 6.00
0/0%