Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
haagrico.com.vn
+84 (26) 922-22283
Fax
+84 (26) 922-22218
Email
caosu@hagl.com.vn

取引情報

銘柄 HNG
取引所 HOSE
現値
6.04 (0/0%)
当日の変動 6.03 - 6.18
数量 4,063,200
平均株価(10日間) 6.21
52週間の変動 4.66 - 14.05
平均売買高(10日間) 6,981,830.00
流行株式数 1,108,553,895
時価総額 7,072.57 (10億)
Gross Profit Margin (%) -0.58
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.01
Financial Leverage 2.97
EPS -1,503.85
PE
PB 2.49

シンボルニュース HNG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAM 4,600 11.80 -0.20/-0.02%
ABT 0 0.00
0/0%
ACL 47,200 16.60 -0.20/-0.01%
AGD 800 35.80 -2.60/-0.07%
AGF 0 0.00
0/0%
ANV 550,200 42.95 +0.75/+0.02%
APT 0 0.00
0/0%
AUM 0 0.00
0/0%
AVF 0 0.00
0/0%
BAF 1,631,500 24.50 -0.05/0.00%