Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An
Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An (HOT : HOSE)
:
Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An
10 Trần Hưng Đạo, Tp. Hội An, tỉnh Quảng Nam
www.hoiantourist.com
+84 (235) 386-1248
Fax
+84 (235) 391-1099
Email
hoianhotel@gng.vn

取引情報

銘柄 HOT
取引所 HOSE
現値 26.9 (-1.95/-6.76%)
当日の変動 26.90 - 26.90
数量 100
平均株価(10日間) 29.05
52週間の変動 26.05 - 42.80
平均売買高(10日間) 1,270.00
流行株式数 7,999,937
時価総額 275.60 (10億)
Gross Profit Margin (%) -0.33
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 0.34
EPS -2,414.84
PE
PB 6.35

シンボルニュース HOT

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BCV 0 0.00
0/0%
BTV 0 0.00
0/0%
DCD 0 0.00
0/0%
DLC 0 0.00
0/0%
DLD 0 0.00
0/0%
DLV 0 0.00
0/0%
DNT 0 0.00
0/0%
DS3 104,900 3.60 -0.10/-0.03%
DSD 0 0.00
0/0%
DSP 2,300 10.90 +0.30/+0.03%