Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
www.hoaphat.com.vn
+84 (24) 628-48666
Fax
+84 (24) 628-83456
Email
hoaphatgroup@hoaphat.com.vn

取引情報

銘柄 HPG
取引所 HOSE
現値 19.75 (-1.45/-6.84%)
当日の変動 19.75 - 21.20
数量 33,572,400
平均株価(10日間) 22.08
52週間の変動 20.50 - 58.40
平均売買高(10日間) 21,122,250.00
流行株式数 5,814,785,700
時価総額 137,810.42 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.23
ROA (%) 0.16
ROE (%) 0.35
Financial Leverage 1.08
EPS 5,164.14
PE 4.59
PB 1.39

シンボルニュース HPG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BCA 42,000 6.90 -0.10/-0.01%
BVG 59,425 2.70
0/0%
DNS 400 15.00 -1.00/-0.06%
DNY 0 0.00
0/0%
DTL 300 25.00
0/0%
HMG 0 0.00
0/0%
HPG 33,572,400 19.75 -1.45/-0.07%
HSG 8,849,000 13.80 -1.00/-0.07%
ITQ 315,500 3.60 -0.40/-0.10%