CTCP 28 Hưng Phú
CTCP 28 Hưng Phú (HPU : UPCOM)
:
CTCP 28 Hưng Phú
168 Quang Trung, phường 10, quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh
www.28hungphu.com
+84 (28) 389-41228
Fax
+84 (28) 389-41688
Email
info@28hungphu.com

取引情報

銘柄 HPU
取引所 UPCOM
現値
6.40 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 6.90
52週間の変動 5.30 - 7.50
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 2,000,000
時価総額 10.60 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 3.98
EPS 4,962.66
PE 1.07
PB 0.30

シンボルニュース HPU

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ADS 105,400 10.85
0/0%
AG1 700 4.80 +0.10/+0.02%
AQN 0 0.00
0/0%
ATD 0 0.00
0/0%
BDG 3,000 31.70 +0.10/+0.00%
BMG 0 0.00
0/0%
BVN 0 0.00
0/0%
DCG 0 0.00
0/0%
DM7 100 18.00 +2.00/+0.13%
FTM 84,710 1.60
0/0%