CTCP Cấp nước Hải Phòng
CTCP Cấp nước Hải Phòng (HPW : UPCOM)
:
CTCP Cấp nước Hải Phòng
Số 54 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
http://capnuochaiphong.com.vn/
+84 (225) 374-6377
Fax
+84 (225) 382-3748
Email
cnhp@hn.vnn.vn

取引情報

銘柄 HPW
取引所 UPCOM
現値 18 (+0.10/+0.56%)
当日の変動 16.20 - 18.00
数量 300
平均株価(10日間) 17.70
52週間の変動 12.70 - 22.50
平均売買高(10日間) 2,130.00
流行株式数 74,206,940
時価総額 1,313.46 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.40
ROA (%) 0.04
ROE (%) 0.08
Financial Leverage 1.07
EPS 1,157.06
PE 15.30
PB 1.22

シンボルニュース HPW

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BDW 0 0.00
0/0%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 0 0.00
0/0%
BWA 0 0.00
0/0%
BWE 72,000 44.85 -0.15/0.00%
BWS 1,500 29.00 -0.50/-0.02%
CLW 100 30.50 -0.20/-0.01%