CTCP HESTIA
CTCP HESTIA (HSA : UPCOM)
:
CTCP HESTIA
Tầng 5 tòa nhà Rainbow, Khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
www.hestia.vn
+84 (24) 353-79671
Fax
+84 (4) 382-51733
Email

取引情報

銘柄 HSA
取引所 UPCOM
現値 46 (+6.00/+15.00%)
当日の変動 46.00 - 46.00
数量 100
平均株価(10日間) 40.60
52週間の変動 33.10 - 76.00
平均売買高(10日間) 10.00
流行株式数 7,872,727
時価総額 314.91 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%) 0.17
ROE (%) 0.29
Financial Leverage 0.07
EPS -5,828.82
PE
PB 1.39

シンボルニュース HSA

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ARM 0 0.00
0/0%
CCH 0 0.00
0/0%
CER 0 0.00
0/0%
CFM 100 9.20
0/0%
CNN 300 33.00 +3.50/+0.12%
DCH 0 0.00
0/0%
DKC 0 0.00
0/0%
DKH 0 0.00
0/0%
FTI 0 0.00
0/0%
HEJ 2,800 20.30 +0.10/+0.00%