CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (HSP : UPCOM)
:
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
http://sondaibang.com.vn/vi
+84 (243) 688-0086
Fax
+84 (243) 688-4284
Email
mail@sondaibang.com.vn

取引情報

銘柄 HSP
取引所 UPCOM
現値
10.20 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 9.94
52週間の変動 11.00 - 18.20
平均売買高(10日間) 450.00
流行株式数 12,027,086
時価総額 137.11 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.12
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 0.29
EPS 866.81
PE 13.15
PB 0.83

シンボルニュース HSP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 64,000 11.00 -0.20/-0.02%
ACE 0 0.00
0/0%
ADP 6,300 15.90 -2.40/-0.13%
BCC 427,917 8.50 -0.40/-0.04%
BDT 28,500 27.70 -4.80/-0.15%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 57,600 11.10 -0.40/-0.03%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 1,700 26.00 -2.90/-0.10%