CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội (HSP : UPCOM)
:
CTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội
Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
http://sondaibang.com.vn/vi
+84 (243) 688-0086
Fax
+84 (243) 688-4284
Email
mail@sondaibang.com.vn

取引情報

銘柄 HSP
取引所 UPCOM
現値
11.40 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 11.40
52週間の変動 11.00 - 18.20
平均売買高(10日間) 450.00
流行株式数 12,027,086
時価総額 137.11 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.12
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 0.29
EPS 866.81
PE 13.15
PB 0.83

シンボルニュース HSP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 80,100 15.80 -0.40/-0.02%
ACE 0 0.00
0/0%
ADP 201 24.20 -2.00/-0.08%
BCC 169,900 11.40 -0.10/-0.01%
BDT 0 0.00
0/0%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 81,900 10.80 -0.50/-0.04%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 0 0.00
0/0%