Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1
Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1 : HOSE)
:
Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1
Km 8 Đường Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
www.vicemhatien.com.vn
+84 (28) 383-68363
Fax
+84 (28) 383-61278
Email
hatien1@hatien1.com.vn

取引情報

銘柄 HT1
取引所 HOSE
現値 10.35 (-0.15/-1.43%)
当日の変動 10.25 - 10.70
数量 1,012,900
平均株価(10日間) 9.72
52週間の変動 14.00 - 28.20
平均売買高(10日間) 408,950.00
流行株式数 381,589,911
時価総額 5,838.33 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.09
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.04
Financial Leverage 0.72
EPS 509.24
PE 30.04
PB 1.14

シンボルニュース HT1

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 86,000 10.80 -0.40/-0.04%
ACE 0 0.00
0/0%
ADP 6,300 15.90 -2.40/-0.13%
BCC 593,550 8.20 -0.70/-0.08%
BDT 136,540 27.70 -4.80/-0.15%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 66,900 10.80 -0.70/-0.06%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 1,700 26.00 -2.90/-0.10%