Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HTC : HNX)
:
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Tp. HCM
www.hotraco.com.vn
+84 (28) 389-15294
Fax
+84 (28) 389-10457
Email
hotraco@vnn.vn

取引情報

銘柄 HTC
取引所 HNX
現値
14.90 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 15.01
52週間の変動 14.00 - 46.00
平均売買高(10日間) 50.00
流行株式数 16,499,993
時価総額 245.85 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.05
ROA (%) 0.04
ROE (%) 0.08
Financial Leverage 1.15
EPS 1,751.77
PE 8.51
PB 1.00

シンボルニュース HTC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ABR 0 0.00
0/0%
AMD 569,900 1.18 +0.03/+0.03%
AST 25,200 56.00 +0.70/+0.01%
BSC 0 0.00
0/0%
BTT 0 0.00
0/0%
CEN 70,418 3.90
0/0%
CMV 2,100 9.88
0/0%
DGW 438,300 41.30 +0.80/+0.02%
FRT 1,259,500 71.40 +0.80/+0.01%
GCB 21,000 17.10 +2.00/+0.13%