Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải - TKV
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải - TKV (HTH : UPCOM)
:
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải - TKV
Phố Hàng Than, P. Hồng Gai, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
pilotcotkv.com
+84 (203) 365-9955
Fax
+84 (203) 381-1919
Email
tkv.tcldhc@gmail.com

取引情報

銘柄 HTH
取引所 UPCOM
現値
19.30 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 19.30
52週間の変動 21.60 - 52.50
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 2,022,000
時価総額 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage
EPS 482.91
PE 82.83
PB 4.01

シンボルニュース HTH

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 148,002 118.00 -2.90/-0.02%
ASG 100 19.50
0/0%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 100 12.40 +0.10/+0.01%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 1,508 8.60 -0.40/-0.04%
CIA 45,261 11.50 +0.10/+0.01%
CLL 1,600 41.80 -0.20/0.00%
CVP 0 0.00
0/0%