Công ty cổ phần Thép Hương Thịnh
Công ty cổ phần Thép Hương Thịnh ( : )
:
Công ty cổ phần Thép Hương Thịnh
Cụm Công nghiệp Hoàng Mai – Hoàng Ninh – Việt Yên – Bắc Giang
www.thephuongthinh.com.vn
+84 (240) 366-1346
Fax
+84 (240) 386-6676
Email
info@thephuongthinh.com.vn

取引情報

銘柄
取引所
現値
(0/0%)
当日の変動 -
数量
平均株価(10日間)
52週間の変動 -
平均売買高(10日間)
流行株式数
時価総額 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage
EPS
PE
PB

シンボルニュース

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BCA 14,200 4.90 +0.10/+0.02%
BVG 131,000 1.80 +0.20/+0.13%
DNS 400 15.00 -1.00/-0.06%
DNY 0 0.00
0/0%
DTL 200 22.00 +0.30/+0.01%
HMG 0 0.00
0/0%
HPG 58,844,900 16.35 +1.05/+0.07%
HSG 12,395,800 10.55 +0.69/+0.07%
ITQ 461,500 2.50 +0.20/+0.09%