CTCP Cấp nước Hà Tĩnh
CTCP Cấp nước Hà Tĩnh (HTW : UPCOM)
:
CTCP Cấp nước Hà Tĩnh
Số 01, đường Nguyễn Hoành Từ, khối 3, phường Đại Nải, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
www.capnuochatinh.vn
+84 (239) 368-5868
Fax
+84 (239) 388-6680
Email

取引情報

銘柄 HTW
取引所 UPCOM
現値
10.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 10.00
52週間の変動 10.00 - 10.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 38,610,898
時価総額 386.11 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.32
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.04
Financial Leverage 1.32
EPS 293.72
PE 34.05
PB 1.78

シンボルニュース HTW

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BDW 0 0.00
0/0%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 0 0.00
0/0%
BWA 0 0.00
0/0%
BWE 56,200 44.90 -0.10/0.00%
BWS 1,400 31.00 +1.50/+0.05%
CLW 100 30.50 -0.20/-0.01%