Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN : HOSE)
:
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP
Số 200 phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
www.vietnamairlines.com
+84 (43) 873-2732
Fax
+84 (43) 872-2375
Email
vanthu.corp@vietnameirline.com

取引情報

銘柄 HVN
取引所 HOSE
現値 13.25 (-0.10/-0.75%)
当日の変動 13.15 - 13.40
数量 569,100
平均株価(10日間) 13.00
52週間の変動 8.01 - 18.55
平均売買高(10日間) 1,444,480.00
流行株式数 2,214,394,174
時価総額 29,562.16 (10億)
Gross Profit Margin (%) -0.04
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.14
Financial Leverage -6.94
EPS -3,617.07
PE
PB -2.84

シンボルニュース HVN

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
HVN 569,100 13.25 -0.10/-0.01%
MAS 0 0.00
0/0%
NAS 0 0.00
0/0%
VJC 244,600 96.90 +0.10/+0.00%