CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế
CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế (HWS : UPCOM)
:
CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế
103 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
www.huewaco.com.vn
+84 (234) 381-555
Fax
+84 (234) 382-6580
Email
info@huewaco.com.vn

取引情報

銘柄 HWS
取引所 UPCOM
現値
11.90 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 12.15
52週間の変動 10.30 - 15.40
平均売買高(10日間) 1,600.00
流行株式数 87,383,000
時価総額 1,066.07 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.33
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.11
Financial Leverage 1.09
EPS 1,157.36
PE 10.54
PB 1.15

シンボルニュース HWS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BDW 0 0.00
0/0%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 0 0.00
0/0%
BWA 100 9.20 -1.50/-0.14%
BWE 249,200 47.90 -1.20/-0.02%
BWS 0 0.00
0/0%
CLW 0 0.00
0/0%