CTCP Sữa Quốc Tế
CTCP Sữa Quốc Tế (IDP : UPCOM)
:
CTCP Sữa Quốc Tế
Km29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
https://idp.vn/
+84 (24) 3381-1949
Fax
+84 (24) 3381-1082
Email
suaquocte@idp.vn

取引情報

銘柄 IDP
取引所 UPCOM
現値
167.90 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 139.22
52週間の変動 101.80 - 206.80
平均売買高(10日間) 840.00
流行株式数 58,945,472
時価総額 8,835.93 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.41
ROA (%) 0.29
ROE (%) 0.64
Financial Leverage 1.19
EPS 14,748.74
PE 10.16
PB 5.76

シンボルニュース IDP

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AFX 5,600 12.60 +0.30/+0.02%
AGC 93,400 0.90 +0.10/+0.13%
AGM 7,100 10.40 -0.20/-0.02%
AGX 0 0.00
0/0%
ANT 1,000 10.20 +1.30/+0.15%
APF 8,500 60.10 +1.00/+0.02%
ATA 0 0.00
0/0%
ATS 0 0.00
0/0%
BBC 300 52.90 +1.00/+0.02%