Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (INN : HNX)
:
Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
Số 72 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
www.appprintco.com
+84 (24) 368-40093
Fax
+84 (24) 368-40095
Email
info@appmail.vn

取引情報

銘柄 INN
取引所 HNX
現値 41.9 (+0.40/+0.96%)
当日の変動 39.60 - 42.70
数量 710
平均株価(10日間) 43.11
52週間の変動 34.60 - 62.20
平均売買高(10日間) 13,400.00
流行株式数 17,958,000
時価総額 858.39 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.15
ROA (%) 0.09
ROE (%) 0.14
Financial Leverage 0.66
EPS 4,109.50
PE 11.63
PB 1.57

シンボルニュース INN

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ADC 0 0.00
0/0%
ALT 200 19.50 +1.30/+0.07%
BDB 0 0.00
0/0%
BED 0 0.00
0/0%
BST 0 0.00
0/0%
DAD 700 19.50 -0.50/-0.03%
DAE 400 21.80
0/0%
DHI 5,400 5.60 -0.30/-0.05%
DNB 0 0.00
0/0%
EBS 0 0.00
0/0%