Công ty TNHH MTV Cao su Công nghiệp
Công ty TNHH MTV Cao su Công nghiệp (IRC : UPCOM)
:
Công ty TNHH MTV Cao su Công nghiệp
Số 14, đường 21 , Tháng 4, Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai
http://www.donarubber.com.vn
+84 (251) 372-1199
Fax
+84 (251) 372-1199
Email
Ctycaosucongnghiep@yahoo.com.vn

取引情報

銘柄 IRC
取引所 UPCOM
現値
8.20 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 8.20
52週間の変動 8.20 - 8.70
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 17,500,000
時価総額 143.50 (10億)
Gross Profit Margin (%) -0.24
ROA (%) 0.06
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 0.11
EPS 660.81
PE 12.41
PB 0.79

シンボルニュース IRC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAA 2,592,100 7.21 -0.39/-0.05%
ABS 1,485,900 6.36 -0.32/-0.05%
AFC 0 0.00
0/0%
APC 2,200 14.45 +0.25/+0.02%
APH 2,586,800 7.80 -0.19/-0.02%
APP 100 5.00 -0.10/-0.02%
BMP 113,700 56.60 +1.50/+0.03%
BRC 500 10.60 -0.10/-0.01%
BRR 18,900 26.20 +3.40/+0.15%