Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS (IVS : HNX)
:
Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS
Tầng 1, Toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội
www.gtjas.com.vn
+84 (24) 357-30073
Fax
+84 (24) 357-30088
Email
info@gtjas.com.vn

取引情報

銘柄 IVS
取引所 HNX
現値 6.6 (-0.10/-1.49%)
当日の変動 6.60 - 6.90
数量 30,100
平均株価(10日間) 7.30
52週間の変動 6.70 - 23.00
平均売買高(10日間) 20,870.00
流行株式数 69,350,000
時価総額 589.48 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.55
ROA (%) 0.04
ROE (%) 0.05
Financial Leverage 0.01
EPS 464.33
PE 18.31
PB 0.82

シンボルニュース IVS

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAS 56,806 13.10 -0.40/-0.03%
AGR 237,700 9.15 +0.03/+0.00%
APG 507,800 5.70
0/0%
APS 350,790 12.30 +0.10/+0.01%
ART 529,924 2.30
0/0%
BMS 9,351 8.60 -0.20/-0.02%
BSI 302,700 28.05 +0.15/+0.01%
BVS 124,500 17.30 +0.30/+0.02%
CSI 49,200 67.30
0/0%
CTS 249,700 15.25 -0.05/0.00%