Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC : HOSE)
:
Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
Khu Công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
http://kinhbaccity.com/
+84 (222) 363-4034
Fax
+84 (222) 363-4035
Email
info@kinhbaccity.com

取引情報

銘柄 KBC
取引所 HOSE
現値 27.85 (-1.75/-5.91%)
当日の変動 27.55 - 29.00
数量 5,851,700
平均株価(10日間) 29.48
52週間の変動 27.30 - 62.90
平均売買高(10日間) 7,488,750.00
流行株式数 767,604,759
時価総額 23,258.42 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.52
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.05
Financial Leverage
EPS 3,279.89
PE 9.24
PB 1.37

シンボルニュース KBC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 214,030 6.70 -0.40/-0.06%
AGG 182,900 36.00 -0.20/-0.01%
API 826,818 16.00 -1.00/-0.06%
ASM 8,684,900 15.55 -1.15/-0.07%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BII 1,388,417 3.80 +0.10/+0.03%
BVL 100 22.80 -4.00/-0.15%
C21 200 13.90 +0.70/+0.05%
CCI 71,500 30.95 +1.90/+0.07%
CCL 111,800 8.17 -0.32/-0.04%