Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng
Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng (KCB : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng
Phố Kim Đồng – Phường Hợp Giang – Thị Xã Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng
http://www.cmamc.com.vn/
+84 (26) 350-5505
Fax
+84 (26) 385-2579
Email
kslkcaobangyahoo.com.vn

取引情報

銘柄 KCB
取引所 UPCOM
現値 5.9 (-0.40/-6.35%)
当日の変動 5.40 - 6.00
数量 3,000
平均株価(10日間) 6.33
52週間の変動 1.70 - 4.10
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 8,000,000
時価総額 24.00 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.46
EPS 61.48
PE 48.80
PB 0.26

シンボルニュース KCB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACM 691,527 1.20 -0.20/-0.14%
AMC 0 0.00
0/0%
ATG 135,320 3.80 -0.20/-0.05%
BGM 0 0.00
0/0%
BKC 7,505 7.80 -0.80/-0.09%
BMC 163,400 16.95 -0.25/-0.01%
BMJ 100 18.10 +1.60/+0.10%
CBI 0 0.00
0/0%
CMI 10,500 2.60
0/0%