Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng
Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng (KCB : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện Kim Cao Bằng
Phố Kim Đồng – Phường Hợp Giang – Thị Xã Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng
http://www.cmamc.com.vn/
+84 (26) 350-5505
Fax
+84 (26) 385-2579
Email
kslkcaobangyahoo.com.vn

取引情報

銘柄 KCB
取引所 UPCOM
現値 5.1 (+0.60/+13.33%)
当日の変動 4.00 - 5.10
数量 6,400
平均株価(10日間) 4.84
52週間の変動 1.70 - 4.10
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 8,000,000
時価総額 24.00 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.46
EPS 61.48
PE 48.80
PB 0.26

シンボルニュース KCB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACM 975,494 0.70 +0.10/+0.17%
AMC 0 0.00
0/0%
ATG 190,382 2.50 -0.10/-0.04%
BGM 0 0.00
0/0%
BKC 1,000 7.80
0/0%
BMC 67,000 11.15 +0.70/+0.07%
BMJ 200 14.50 +1.20/+0.09%
CBI 230 7.50 +0.70/+0.10%
CMI 0 0.00
0/0%