CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa
CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW : UPCOM)
:
CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa
58 Yersin, phường Phương Sài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
http://ctnkh.com.vn/
+84 (258) 381-5372
Fax
+84 (258) 381-0740
Email
suppor@ctnkh.com.vn

取引情報

銘柄 KHW
取引所 UPCOM
現値
14.50 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 16.50
52週間の変動 16.90 - 17.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 26,000,000
時価総額 442.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.16
ROA (%) 0.07
ROE (%) 0.12
Financial Leverage 0.72
EPS 1,375.77
PE 12.36
PB 1.51

シンボルニュース KHW

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BDW 300 18.00 -2.70/-0.13%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 1 0.00
0/0%
BWA 0 0.00
0/0%
BWE 326,700 45.65 -3.35/-0.07%
BWS 110 31.50 +1.00/+0.03%
CLW 0 0.00
0/0%