Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh
Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh (KLM : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh
Khối Hợp Xuân, Thị trấn Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An
www.congtykimloaimaunghetinh.com
+84 (238) 388-3148
Fax
+84 (238) 388-3304
Email
kimloaimaunt@yahoo.com.vn

取引情報

銘柄 KLM
取引所 UPCOM
現値
9.20 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 9.20
52週間の変動 10.40 - 12.00
平均売買高(10日間) 210.00
流行株式数 3,885,000
時価総額 46.62 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.92
EPS 4.46
PE 2,693.53
PB 1.15

シンボルニュース KLM

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
CKA 1,000 35.00
0/0%
CKD 100 25.00 -4.00/-0.14%
DFC 600 21.00 +0.90/+0.04%
HLA 893,206 0.60 +0.10/+0.20%
HMC 47,200 9.97 -0.18/-0.02%
HSV 72,275 4.30 +0.10/+0.02%
KLM 0 0.00
0/0%
PAS 1,929,310 5.50 -0.10/-0.02%
PEC 0 0.00
0/0%