Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB : HOSE)
:
Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương
Đại lộ Bình Dương, ấp Hoà Lân, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
www.bimico.com.vn
+84 (274) 382-2602
Fax
+84 (274) 382-3922
Email
info@bimico.com.vn

取引情報

銘柄 KSB
取引所 HOSE
現値 27 (+0.40/+1.50%)
当日の変動 26.55 - 27.50
数量 3,002,200
平均株価(10日間) 26.58
52週間の変動 11.65 - 35.90
平均売買高(10日間) 2,948,360.00
流行株式数 76,295,802
時価総額 2,059.99 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.37
ROA (%) 0.04
ROE (%) 0.08
Financial Leverage 1.19
EPS 1,623.38
PE 16.63
PB 1.08

シンボルニュース KSB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACM 2,477,568 0.80 +0.10/+0.14%
AMC 300 19.50 -0.90/-0.04%
ATG 624,940 1.40 +0.10/+0.08%
BGM 0 0.00
0/0%
BKC 1,100 7.00
0/0%
BMC 127,600 13.95 +0.35/+0.03%
BMJ 401 14.20 -0.80/-0.05%
CBI 2,000 7.20 +0.20/+0.03%
CMI 300 3.10 +0.30/+0.11%