Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Gia Lai
Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Gia Lai ( : )
:
Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Gia Lai
Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
www.khoangsangialai.vn
+84 (59) 389-3737
Fax
+84 (59) 389-3736
Email
khoangsangialai@gmail.com

取引情報

銘柄
取引所
現値
(0/0%)
当日の変動 -
数量
平均株価(10日間)
52週間の変動 -
平均売買高(10日間)
流行株式数
時価総額 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage
EPS
PE
PB

シンボルニュース

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 90,100 16.20 +0.05/+0.00%
ACE 206 35.50 -3.50/-0.09%
ADP 300 26.50 +0.80/+0.03%
BCC 742,681 12.60 -0.10/-0.01%
BDT 500 38.80 -2.20/-0.05%
BHC 200 2.20 -0.20/-0.08%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 54,100 11.80 -0.50/-0.04%
BT6 2,800 4.00 -0.40/-0.09%
BTD 21,710 28.60 +0.20/+0.01%