Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu (KSK : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu
Tổ 4, phường Quang Trung, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
www.ksk.com.vn
+84 (226) 388-3388
Fax
+84 (226) 385 5296
Email

取引情報

銘柄 KSK
取引所 UPCOM
現値 2.8 (-0.40/-12.50%)
当日の変動 2.80 - 2.80
数量 916,832
平均株価(10日間) 3.36
52週間の変動 0.70 - 4.60
平均売買高(10日間) 124,090.00
流行株式数 23,888,000
時価総額 66.89 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.44
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.00
Financial Leverage 0.45
EPS -14.34
PE
PB 0.30

シンボルニュース KSK

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 90,100 16.20 +0.05/+0.00%
ACE 206 35.50 -3.50/-0.09%
ADP 300 26.50 +0.80/+0.03%
BCC 742,681 12.60 -0.10/-0.01%
BDT 500 38.80 -2.20/-0.05%
BHC 200 2.20 -0.20/-0.08%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 54,100 11.80 -0.50/-0.04%
BT6 2,800 4.00 -0.40/-0.09%
BTD 21,710 28.60 +0.20/+0.01%