Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường (KTT : HNX)
:
Công ty Cổ phần Đầu tư thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường
Lô 55 đường N2, cụm Công nghiệp An Xá, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định
www.kttgroup.com.vn
+84 (38) 861-1968
Fax
Email
info@kttgroup.com.vn

取引情報

銘柄 KTT
取引所 HNX
現値 9.7 (+0.20/+2.11%)
当日の変動 8.60 - 9.70
数量 21,300
平均株価(10日間) 8.76
52週間の変動 6.60 - 19.50
平均売買高(10日間) 440.00
流行株式数 2,955,000
時価総額 27.19 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.03
ROA (%) 0.02
ROE (%) 0.23
Financial Leverage 11.68
EPS 2,780.25
PE 3.31
PB 0.67

シンボルニュース KTT

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 1,000 4.90 +0.30/+0.07%
AMS 32,600 7.80
0/0%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 105,100 1.20 -0.10/-0.08%
B82 38,900 0.90 -0.10/-0.10%
BAX 4,214 77.20 -7.20/-0.09%
BCE 108,800 8.50 -0.08/-0.01%
BDC 0 0.00
0/0%