Công ty Cổ phần Licogi 14
Công ty Cổ phần Licogi 14 (L14 : HNX)
:
Công ty Cổ phần Licogi 14
Số 2068, đại lộ Hùng Vương, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ
www.licogi14.com
+84 (210) 395-3543
Fax
+84 (210) 395-3542
Email
Licogi14@yahoo.com.vn

取引情報

銘柄 L14
取引所 HNX
現値 35.2 (-0.40/-1.12%)
当日の変動 35.00 - 37.00
数量 56,953
平均株価(10日間) 35.31
52週間の変動 32.60 - 64.60
平均売買高(10日間) 72,070.00
流行株式数 30,859,315
時価総額 1,086.25 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.13
ROA (%) 0.04
ROE (%) 0.06
Financial Leverage 0.55
EPS 809.03
PE 43.51
PB 2.51

シンボルニュース L14

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 28,634 7.90 -0.30/-0.04%
AMS 368,679 11.30 -0.20/-0.02%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 5,364 43.50 +1.30/+0.03%
BCE 368,900 6.08 +0.28/+0.05%
BCO 0 0.00
0/0%