Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM : HOSE)
:
Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Lâm Đồng
17B, Phù Đổng Thiên Vương, Tp.Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
www.lbm-vn.vn
+84 (263) 355-4022
Fax
+84 (263) 383-0142
Email
ctyvlxdld@hcm.vnn.vn

取引情報

銘柄 LBM
取引所 HOSE
現値 42.5 (+0.25/+0.59%)
当日の変動 40.10 - 44.10
数量 10,800
平均株価(10日間) 42.67
52週間の変動 41.10 - 108.50
平均売買高(10日間) 6,580.00
流行株式数 20,000,000
時価総額 896.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.23
ROA (%) 0.16
ROE (%) 0.21
Financial Leverage 0.32
EPS 4,727.46
PE 9.48
PB 1.90

シンボルニュース LBM

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 97,600 10.85 -0.35/-0.03%
ACE 0 0.00
0/0%
ADP 6,300 15.90 -2.40/-0.13%
BCC 617,850 8.20 -0.70/-0.08%
BDT 582,140 27.70 -4.80/-0.15%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 71,900 11.40 -0.10/-0.01%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 1,700 26.00 -2.90/-0.10%