Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn
Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn (LCC : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn
Đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn
www.ximanglangson.com.vn
+84 (25) 387-0196
Fax
+84 (25) 387-2957
Email
ximanglangson123@yahoo.com.vn

取引情報

銘柄 LCC
取引所 UPCOM
現値
10.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 10.00
52週間の変動 3.10 - 3.10
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 5,838,999
時価総額 18.10 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage -1.77
EPS -4,140.33
PE
PB -0.04

シンボルニュース LCC

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 90,100 16.20 +0.05/+0.00%
ACE 206 35.50 -3.50/-0.09%
ADP 300 26.50 +0.80/+0.03%
BCC 742,681 12.60 -0.10/-0.01%
BDT 500 38.80 -2.20/-0.05%
BHC 200 2.20 -0.20/-0.08%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 54,100 11.80 -0.50/-0.04%
BT6 2,800 4.00 -0.40/-0.09%
BTD 21,710 28.60 +0.20/+0.01%