Công ty TNHH Cấp thoát nước Lâm Đồng
Công ty TNHH Cấp thoát nước Lâm Đồng (LDW : UPCOM)
:
Công ty TNHH Cấp thoát nước Lâm Đồng
Số 50 Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
http://www.lawaco.com/
+84 (263) 382-2240
Fax
+84 (263) 382-4050
Email
lawaco@lawaco.com

取引情報

銘柄 LDW
取引所 UPCOM
現値
12.70 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 12.70
52週間の変動 12.70 - 13.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 78,800,000
時価総額 1,000.76 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.17
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.04
Financial Leverage 0.34
EPS 653.28
PE 19.44
PB 1.13

シンボルニュース LDW

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BDW 0 0.00
0/0%
BGW 0 0.00
0/0%
BLW 0 0.00
0/0%
BNW 0 0.00
0/0%
BPW 0 0.00
0/0%
BTW 100 34.30 +0.10/+0.00%
BWA 0 0.00
0/0%
BWE 170,200 44.00 +1.55/+0.04%
BWS 1,000 28.00 +0.50/+0.02%
CLW 0 0.00
0/0%