Công ty Cổ phần Long Hậu
Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Long Hậu
Ấp 3, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
www.longhau.com.vn
+84 (8) 378-18929
Fax
+84 (8) 378-18940
Email
lhc@longhau.com.vn

取引情報

銘柄 LHG
取引所 HOSE
現値 22 (-0.55/-2.44%)
当日の変動 21.75 - 22.50
数量 78,200
平均株価(10日間) 25.44
52週間の変動 29.40 - 63.00
平均売買高(10日間) 647,450.00
流行株式数 50,012,010
時価総額 1,767.92 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.37
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.09
Financial Leverage 1.11
EPS 2,666.05
PE 13.26
PB 1.25

シンボルニュース LHG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AAV 54,431 6.40 -0.20/-0.03%
AGG 16,300 35.55 -0.60/-0.02%
API 288,160 12.20 -0.70/-0.05%
ASM 1,262,000 12.10 -2.10/-0.15%
BCI 51,340 41.90 +0.30/+0.01%
BII 253,200 2.90 -0.10/-0.03%
BVL 0 0.00
0/0%
C21 5,500 13.50 +0.60/+0.05%
CCI 4,600 24.30 +1.25/+0.05%
CCL 16,300 6.90 -0.20/-0.03%