Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB : HOSE)
:
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
www.lienvietpostbank.com.vn
+84 (24) 626-68668
Fax
+84 (24) 626-69669
Email
hoiso@lienvietpostbank.com.vn

取引情報

銘柄 LPB
取引所 HOSE
現値 12.8 (-0.10/-0.78%)
当日の変動 12.70 - 13.20
数量 1,857,000
平均株価(10日間) 13.41
52週間の変動 11.60 - 26.20
平均売買高(10日間) 3,806,300.00
流行株式数 1,503,585,993
時価総額 22,403.43 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.23
Financial Leverage
EPS 2,734.74
PE 5.45
PB 1.16

シンボルニュース LPB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ABB 397,108 10.00
0/0%
ACB 1,260,300 22.15 -0.05/0.00%
BAB 9,507 15.40 -0.20/-0.01%
BID 547,400 32.50 -1.40/-0.04%
BVB 119,885 11.40 -0.40/-0.03%
CTG 2,028,200 22.45 -0.75/-0.03%
EIB 283,100 34.60 +0.40/+0.01%
EVF 124,900 9.70 -0.06/-0.01%