Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân Đội
Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân Đội (MBB : HOSE)
:
Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân Đội
Số 03 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
mbbank.com.vn
+84 (4) 266-1088
Fax
+84 (4) 266-1080
Email
info@mbbank.com.vn

取引情報

銘柄 MBB
取引所 HOSE
現値 18.2 (+0.10/+0.55%)
当日の変動 17.75 - 18.30
数量 9,428,700
平均株価(10日間) 17.87
52週間の変動 13.20 - 34.90
平均売買高(10日間) 16,519,000.00
流行株式数 4,533,986,133
時価総額 82,518.55 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA (%) 0.03
ROE (%) 0.27
Financial Leverage
EPS 3,466.63
PE 5.25
PB 1.25

シンボルニュース MBB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ABB 892,305 8.40 -0.10/-0.01%
ACB 3,319,800 23.05 +0.40/+0.02%
BAB 3,883 14.10
0/0%
BID 1,624,100 39.20 +0.20/+0.01%
BVB 389,085 9.30 -0.10/-0.01%
CTG 4,989,800 28.05 +0.25/+0.01%
EIB 3,653,200 22.30 +1.45/+0.07%
EVF 106,800 6.90 +0.10/+0.01%