CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh
CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh (MDA : UPCOM)
:
CTCP Môi trường Đô thị Đông Anh
Đường 23B, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội
moitruongdonganh.vn
+84 (24) 388-36195
Fax
+84 (24) 396-5624
Email

取引情報

銘柄 MDA
取引所 UPCOM
現値
9.00 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 9.00
52週間の変動 9.00 - 9.00
平均売買高(10日間) 0.00
流行株式数 1,200,000
時価総額 10.80 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 2.58
EPS 2,078.99
PE 4.33
PB 0.79

シンボルニュース MDA

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AGE 0 0.00
0/0%
BLU 0 0.00
0/0%
BMD 0 0.00
0/0%
BRS 0 0.00
0/0%
BTU 0 0.00
0/0%
CAM 0 0.00
0/0%
CDH 0 0.00
0/0%
CVH 0 0.00
0/0%
DNE 0 0.00
0/0%
DTB 0 0.00
0/0%