Công ty cổ phần Gỗ MDF – Geruco - Quảng Trị
Công ty cổ phần Gỗ MDF – Geruco - Quảng Trị (MDF : UPCOM)
:
Công ty cổ phần Gỗ MDF – Geruco - Quảng Trị
KCN Nam Đông Hà, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
mdfquangtri.vn
+84 (233) 356-6978
Fax
+84 (233) 356-0482
Email
mdfquangtri@mdfquangtri.vn

取引情報

銘柄 MDF
取引所 UPCOM
現値
11.20 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 12.10
52週間の変動 12.00 - 39.00
平均売買高(10日間) 2,170.00
流行株式数 55,113,595
時価総額 799.15 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.16
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.09
Financial Leverage 0.95
EPS 1,179.36
PE 12.29
PB 1.16

シンボルニュース MDF

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
BKG 28,800 5.90 -0.04/-0.01%
CAP 4,702 83.20 +0.30/+0.00%
FRC 0 0.00
0/0%
FRM 0 0.00
0/0%
HVC 0 0.00
0/0%
MDF 0 0.00
0/0%
PIS 0 0.00
0/0%
PRT 0 0.00
0/0%
TQN 0 0.00
0/0%
VIF 200 16.00 +0.50/+0.03%