Công ty Cổ phần Miền Đông
Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Miền Đông
www.miendong.com.vn
+84 (251) 383-6371
Fax
+84 (251) 383-6194
Email
miendong1@hcm.fpt.vn

取引情報

銘柄 MDG
取引所 HOSE
現値 14.6 (-1.00/-6.41%)
当日の変動 14.60 - 14.60
数量 200
平均株価(10日間) 15.56
52週間の変動 11.55 - 20.00
平均売買高(10日間) 510.00
流行株式数 10,324,781
時価総額 163.65 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.26
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.12
Financial Leverage 1.41
EPS 1,761.10
PE 9.00
PB 1.04

シンボルニュース MDG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 17,700 4.50 -0.30/-0.06%
AMS 4,900 7.50 -0.10/-0.01%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 0 0.00
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 100 74.00 -6.00/-0.08%
BCE 140,600 8.13 -0.02/0.00%
BDC 0 0.00
0/0%