Công ty Cổ phần Miền Đông
Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Miền Đông
www.miendong.com.vn
+84 (251) 383-6371
Fax
+84 (251) 383-6194
Email
miendong1@hcm.fpt.vn

取引情報

銘柄 MDG
取引所 HOSE
現値
13.50 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 13.40
52週間の変動 11.55 - 20.00
平均売買高(10日間) 510.00
流行株式数 10,324,781
時価総額 163.65 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.26
ROA (%) 0.05
ROE (%) 0.12
Financial Leverage 1.41
EPS 1,761.10
PE 9.00
PB 1.04

シンボルニュース MDG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 50,910 3.50 +0.30/+0.09%
AMS 35,300 6.80 +0.10/+0.01%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 219,823 1.00 +0.10/+0.11%
B82 58,969 0.70 +0.10/+0.17%
BAX 0 0.00
0/0%
BCE 60,900 6.62 +0.09/+0.01%
BDC 0 0.00
0/0%