Tổng công ty May Nhà Bè - CTCP
Tổng công ty May Nhà Bè - CTCP (MNB : UPCOM)
:
Tổng công ty May Nhà Bè - CTCP
www.nhabe.com.vn
+84 (8) 387-20077
Fax
+84 (8) 387-25107
Email

取引情報

銘柄 MNB
取引所 UPCOM
現値 30.9 (+3.90/+14.44%)
当日の変動 30.90 - 31.00
数量 1,200
平均株価(10日間) 29.22
52週間の変動 21.00 - 32.50
平均売買高(10日間) 4,630.00
流行株式数 18,200,000
時価総額 462.28 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.17
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.10
Financial Leverage 6.18
EPS 1,410.01
PE 18.01
PB 1.26

シンボルニュース MNB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ADS 799,900 13.20 -0.40/-0.03%
AG1 900 5.30 -0.30/-0.05%
AQN 0 0.00
0/0%
ATD 0 0.00
0/0%
BDG 0 0.00
0/0%
BMG 0 0.00
0/0%
BVN 0 0.00
0/0%
DCG 200 22.00 -2.90/-0.12%
DM7 0 0.00
0/0%
FTM 572,792 2.80 +0.10/+0.04%