CTCP May Phú Thành
CTCP May Phú Thành (MPT : UPCOM)
:
CTCP May Phú Thành
Cụm Công nghiệp Trường An, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
http://mptgroup.com.vn
+84 (4) 336-50853
Fax
+84 (4) 336-50853
Email
info@truongtiengroup.com.vn

取引情報

銘柄 MPT
取引所 UPCOM
現値 1.3 (-0.10/-7.14%)
当日の変動 1.20 - 1.40
数量 254,100
平均株価(10日間) 1.40
52週間の変動 1.20 - 3.50
平均売買高(10日間) 16,330.00
流行株式数 17,107,164
時価総額 25.66 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.10
ROA (%) 0.00
ROE (%) 0.01
Financial Leverage 0.09
EPS 57.94
PE 25.89
PB 0.14

シンボルニュース MPT

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ADS 566,300 13.70 +0.50/+0.04%
AG1 1,600 5.30 -0.70/-0.12%
AQN 0 0.00
0/0%
ATD 0 0.00
0/0%
BDG 200 26.00 +0.10/+0.00%
BMG 0 0.00
0/0%
BVN 0 0.00
0/0%
DCG 0 0.00
0/0%
DM7 0 0.00
0/0%
FTM 525,759 2.70 -0.10/-0.04%