CTCP May Sông Hồng
CTCP May Sông Hồng (MSH : HOSE)
:
CTCP May Sông Hồng
Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, Nam Định
songhong.vn
+84 (228) 364-9365
Fax
+84 (228) 364-6737
Email
infor@songhong.vn

取引情報

銘柄 MSH
取引所 HOSE
現値 39 (+1.40/+3.72%)
当日の変動 37.50 - 39.00
数量 207,200
平均株価(10日間) 37.57
52週間の変動 37.40 - 103.00
平均売買高(10日間) 167,020.00
流行株式数 75,014,100
時価総額 2,850.54 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.16
ROA (%) 0.14
ROE (%) 0.28
Financial Leverage
EPS 5,359.50
PE 7.09
PB 1.81

シンボルニュース MSH

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ADS 758,800 10.80 +0.35/+0.03%
AG1 0 0.00
0/0%
AQN 0 0.00
0/0%
ATD 0 0.00
0/0%
BDG 100 24.60
0/0%
BMG 0 0.00
0/0%
BVN 100 6.30 -0.70/-0.10%
DCG 0 0.00
0/0%
DM7 600 20.00
0/0%
FTM 1,170,505 2.00 +0.20/+0.11%