CTCP May Sông Hồng
CTCP May Sông Hồng (MSH : HOSE)
:
CTCP May Sông Hồng
Số 105 đường Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, Nam Định
songhong.vn
+84 (228) 364-9365
Fax
+84 (228) 364-6737
Email
infor@songhong.vn

取引情報

銘柄 MSH
取引所 HOSE
現値
33.10 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 34.16
52週間の変動 37.40 - 103.00
平均売買高(10日間) 167,020.00
流行株式数 75,014,100
時価総額 2,850.54 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.16
ROA (%) 0.14
ROE (%) 0.28
Financial Leverage
EPS 5,359.50
PE 7.09
PB 1.81

シンボルニュース MSH

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ADS 0 11.90 -0.50/-0.04%
AG1 0 0.00
0/0%
AQN 0 0.00
0/0%
ATD 0 0.00
0/0%
BDG 200 26.90
0/0%
BMG 0 0.00
0/0%
BVN 0 0.00
0/0%
DCG 0 0.00
0/0%
DM7 0 0.00
0/0%
FTM 2,000 2.50 -0.10/-0.04%