Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông (MTH : UPCOM)
:
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Hà Đông
121 Tô Hiệu, quận Hà Đông, Hà Nội
moitruongdothi.com.vn
+84 (24) 335-52070
Fax
+84 (24) 335-15843
Email
moitruongdothihadong@yahoo.com.vn

取引情報

銘柄 MTH
取引所 UPCOM
現値
29.80 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 29.83
52週間の変動 4.20 - 10.40
平均売買高(10日間) 40.00
流行株式数 4,787,910
時価総額 43.09 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.11
EPS 416.02
PE 21.63
PB 0.38

シンボルニュース MTH

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AGE 0 0.00
0/0%
BLU 0 0.00
0/0%
BMD 0 0.00
0/0%
BRS 100 29.90 -1.10/-0.04%
BTU 200 13.10 -0.10/-0.01%
CAM 0 0.00
0/0%
CDH 0 0.00
0/0%
CVH 0 0.00
0/0%
DNE 800 10.00 -0.90/-0.08%
DTB 1 0.00
0/0%