Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV (MVN : UPCOM)
:
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty TNHH MTV
Toà nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
www.vimc.co
+84 (243) 577-0825
Fax
+84 (243) 577-0850
Email
vnl@vinalines.com.vn

取引情報

銘柄 MVN
取引所 UPCOM
現値 19.9 (+1.70/+9.34%)
当日の変動 18.10 - 19.90
数量 2,630
平均株価(10日間) 19.46
52週間の変動 11.40 - 30.50
平均売買高(10日間) 2,090.00
流行株式数 1,200,588,000
時価総額 22,811.17 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.24
ROA (%) 0.07
ROE (%) 0.13
Financial Leverage 0.86
EPS 1,154.05
PE 16.46
PB 1.63

シンボルニュース MVN

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACV 56,208 67.90 -0.30/0.00%
ASG 0 0.00
0/0%
BLN 0 0.00
0/0%
BSG 7,700 10.70 +0.10/+0.01%
BXD 0 0.00
0/0%
BXT 0 0.00
0/0%
CAG 2,100 7.00 -0.20/-0.03%
CIA 4,715 10.00
0/0%
CLL 2,600 34.50 -0.50/-0.01%
CVP 0 0.00
0/0%