CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên
CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên (MVY : UPCOM)
:
CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên
Số 379, đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Yên
moitruongdtvy.com
+84 (211) 633-3333
Fax
Email
moitruongdtvy@vinhyeneus.com.vn

取引情報

銘柄 MVY
取引所 UPCOM
現値
23.20 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 23.20
52週間の変動 4.70 - 11.80
平均売買高(10日間) 140.00
流行株式数 5,969,946
時価総額 34.03 (10億)
Gross Profit Margin (%)
ROA (%)
ROE (%)
Financial Leverage 0.99
EPS 2,057.71
PE 2.77
PB 0.23

シンボルニュース MVY

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
AGE 0 0.00
0/0%
BLU 0 0.00
0/0%
BMD 0 0.00
0/0%
BRS 0 0.00
0/0%
BTU 100 13.20 +1.00/+0.08%
CAM 0 0.00
0/0%
CDH 0 0.00
0/0%
CVH 0 0.00
0/0%
DNE 1,200 11.00 +1.00/+0.10%
DTB 0 0.00
0/0%