Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
ố 222 Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
www.mwg.vn
+84 (28) 381-25960
Fax
+84 (28) 381-25961
Email

取引情報

銘柄 MWG
取引所 HOSE
現値
64.00 (0/0%)
当日の変動 61.70 - 64.20
数量 4,371,100
平均株価(10日間) 67.98
52週間の変動 58.20 - 162.80
平均売買高(10日間) 3,935,540.00
流行株式数 1,463,709,630
時価総額 107,875.40 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.22
ROA (%) 0.09
ROE (%) 0.24
Financial Leverage 1.64
EPS 3,362.93
PE 21.92
PB 4.91

シンボルニュース MWG

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ABR 300 10.95 -0.75/-0.06%
AMD 1,354,900 1.73 -0.05/-0.03%
AST 48,800 57.00 +0.60/+0.01%
BSC 0 0.00
0/0%
BTT 100 43.65 -3.10/-0.07%
CEN 891,502 6.60 -0.80/-0.11%
CMV 4,000 10.45 -0.55/-0.05%
DGW 949,000 64.40 +1.00/+0.02%
FRT 2,320,800 73.30 +2.30/+0.03%
GCB 0 0.00
0/0%