Ngân hàng TMCP Nam Á
Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB : UPCOM)
:
Ngân hàng TMCP Nam Á
Số 201 – 203 Cách mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
www.namabank.com.vn
+84 (28) 392-96699
Fax
+84 (28) 392-96699
Email
namabank@namabank.com.vn

取引情報

銘柄 NAB
取引所 UPCOM
現値 12.7 (-0.30/-2.31%)
当日の変動 12.70 - 13.10
数量 24,190
平均株価(10日間) 13.29
52週間の変動 12.60 - 26.00
平均売買高(10日間) 94,180.00
流行株式数 656,440,504
時価総額 9,124.52 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.00
ROA (%) 0.01
ROE (%) 0.17
Financial Leverage
EPS 2,303.52
PE 6.03
PB 0.83

シンボルニュース NAB

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ABB 941,173 10.20 -0.40/-0.04%
ACB 2,429,100 22.30 -0.30/-0.01%
BAB 5,551 15.60 -0.30/-0.02%
BID 1,298,500 32.65 -2.10/-0.06%
BVB 235,883 12.20 -0.40/-0.03%
CTG 3,580,200 23.55 -1.45/-0.06%
EIB 863,300 35.20 +0.50/+0.01%
EVF 213,500 9.95 -0.55/-0.05%