Công ty Cổ phần Nam Việt
Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV : HOSE)
:
Công ty Cổ phần Nam Việt
Khu Công nghiệp Phước Long, Phường Phước Long B, Quận 9, Tp.HCM
www.navifico.vn
+84 (28) 372-82102
Fax
+84 (28) 373-13641
Email
naviinfo@navifico-corp.com

取引情報

銘柄 NAV
取引所 HOSE
現値
18.35 (0/0%)
当日の変動 0.00 - 0.00
数量 0
平均株価(10日間) 18.63
52週間の変動 17.25 - 38.80
平均売買高(10日間) 1,000.00
流行株式数 7,999,980
時価総額 160.00 (10億)
Gross Profit Margin (%) 0.14
ROA (%) 0.11
ROE (%) 0.18
Financial Leverage 0.64
EPS 2,393.04
PE 8.36
PB 1.62

シンボルニュース NAV

関連銘柄

>

銘柄 数量 価格 増減
ACC 36,100 16.15 +0.15/+0.01%
ACE 128 39.00 +2.70/+0.07%
ADP 1,200 25.70 +1.50/+0.06%
BCC 836,984 12.70 -0.90/-0.07%
BDT 101 41.00 +3.20/+0.08%
BHC 0 0.00
0/0%
BHV 0 0.00
0/0%
BIG 83,801 12.40 -0.10/-0.01%
BT6 0 0.00
0/0%
BTD 42,301 28.40
0/0%